Politiet kan ta beslag i Tom Hagens hus i en måned
Kan bli ny rettsrunde

Politiet tar den begrensede tidsrammen til etterretning.

— Dersom det ikke lar seg gjøre å utføre de nødvendige undersøkelsene innenfor tidsrammen på en måned, må vi vurdere å bringe spørsmålet om forlengelse inn for domstolen på nytt, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt.

Utover det sier han at påtalemyndigheten er fornøyd med at lagmannsretten fortsatt gir politiet tilgang til det sentrale åstedet i saken.

Tilfredsstillende fremdrift

Hanssen sier at politiet har forståelse for at det er en belastning for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men legger til at de i likhet med lagmannsretten mener at videre undersøkelser er tilstrekkelig begrunnet.

— Vi er også fornøyd med at lagmannsretten anser fremdriften i saken som tilfredsstillende, og at sakens kompleksitet og omfang tilsier at det gjøres omfattende etterforskningsskritt på det sentrale åstedet, sier politiinspektøren.

NTB