Utvidet permittering koster en halv milliard
Med utvidet arbeidsgiverperiode må bedriftene ta en større del av regningen.

Vanskelig

Statsminister Erna Solberg (H) viser til at det er vanskelig å anslå kostnaden, fordi det er stor usikkerhet omkring hvor mange som vil forbli permittert. Røde tall og færre jobber innen hotell, restaurant og reiseliv har nær sammenheng med restriksjoner for å unngå spredning av koronavirus.

— Hvis folk hadde gått fra permittering over til å bli arbeidsledig, hadde kostnaden per person vært omtrent den samme, litt høyere ved permittering, sier statsministeren til NTB.

— Vi kommer med et bevilgningsforslag til Stortinget, sier Solberg.

Beslutningen sist torsdag kom etter sterkt press. En samlet opposisjon på Stortinget krevde forlenget permitteringsperiode. Det samme gjorde de mektigste aktørene i norsk arbeids- og næringsliv, med LO og NHO i spissen.

Usikker effekt

Nav-tall for juli viser at 52.900 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det samme gjelder for 55.500 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Flere eksperter stiller imidlertid spørsmål ved om forlenget permittering er riktig medisin i den jobbkrisen Norge står i.

— Jeg er skeptisk til dette. Man låser arbeidskraften inn, og dette kan ha betydelige kostnader, sier professor i samfunnsøkonomi Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI til NTB.

Han sikter til at arbeidstakerne kunne fått seg andre jobber, og at man dermed kunne utnyttet ressursene bedre. En arbeidsgiverperiode på fem dager er neppe nok, mener økonomiprofessoren.

— Mobiliteten svekkes under permittering, slår han fast.

Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret peker på problemet i at man ikke klarer å skille mellom jobber som har livets rett, og dem som ikke har det, ifølge NRK.

NTB