Politiet har kun vært i Hagens bolig to dager i sommer
To dager

I retten stilte Holden spørsmål ved omfanget av politiets tilstedeværelse i boligen.

Kripos-etterforsker Christer Svane Andersson opplyste at etterforskerne har vært i boligen ved én anledning i juli og én anledning august.

— Så i juni, juli og august har dere vært der to dager, spurte Holden.

— Ja, det er riktig, bekreftet Andersson.

Nye undersøkelser neste uke

Etterforskeren kunne ikke gå inn på videre planer for nye tekniske undersøkelser for åpen rett, av hensyn til etterforskningen. Men han bekreftet at det er planlagt en ny undersøkelse i Sloraveien — trolig neste uke eller påfølgende uke.

— Vi håper å være ferdig i løpet av et par dager. Det planlegges fremdeles. Det er litt vanskelig å si hvor omfattende det blir, sa Andersson.

Han forklarte at politiet har funnet en lang rekke spor i huset, og at det er nødvendig å dra tilbake for å gjøre ytterligere undersøkelser og kvalitetssikring. Det at etterforskere ikke er til stede i Sloraveien, betyr ikke at de ikke jobber med spor derfra, understreket han.

— Et spor alene betyr ikke nødvendigvis noe. Det som er utfordrende, er å sette det i kontekst. Det er som et stort puslespill, sa Andersson, og argumenterte for at politiet trenger mer tid.

Han viste også til at politiet ønsker å unngå unødvendig tilstedeværelse i boligen fordi de ikke vil risikere å ødelegge spor.

Retten lukket dørene for å gå nærmere inn i spørsmål rundt etterforskningen og planlagte aktiviteter.

NTB