Byggingen av minnestedet på Utøykaia starter på mandag
For tre uker siden begjærte Utøya-naboene midlertidig forføyning mot staten og AUF for å utsette byggestarten eller eventuell videreføring av arbeidet.

Tross konflikten frykter ikke Statsbygg at naboene eller andre vil sette i gang tiltak for å hindre mandagens byggestart.

— Vi har nå kommet til den fasen at vi skal gjennomføre de vedtakene som er fattet etter langvarige prosesser med mange medvirkningsmuligheter, sier kommunikasjonsdirektøren.

Minnestedet skal blant annet bestå av 77 bronsesøyler — én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Rettssak i vente

Naboene har også levert stevning om at minnesmerket ikke skal bygges. De mener at vedtak om oppføringen av minnestedet er i strid med tålegrensa i naboloven, noe AUF og staten avviser.

Det er Ringerike tingrett som skal behandle søksmålet fra Utøya-naboene. Når det skjer, er uvisst. AUF og staten mener begjæringen om midlertidig forføyning bør behandles samtidig som hovedkravet.

Minnesmerket skulle opprinnelige ligge på Sørbråten, like ved Utøya, men forslaget ble trukket i 2017. Før det hadde 29 naboer tatt ut søksmål mot staten for å stanse etableringen av det minnesmerket.

Mens byggearbeidet på Utøykaia pågår, vil MS Thorbjørn ifølge Aschim gå fra Sørbråten.

NTB