AUF nekter ytterligere utsettelse av Utøya-minnesmerke: — Vært en tung påkjenning
Tidsnød til markeringen

— Det er et stort antall etterlatte, overlevende og andre pårørende som har et sterkt behov for et minnested med tilknytning til Utøya. Stadige utsettelser har vært en tung påkjenning for mange av disse, fremhever advokaten.

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF sier at Utøykaia blir et verdig, dempet og fint minnested som er sårt tiltrengt for alle som er berørt av terrorangrepet

— De etterlatte og overlevende har allerede ventet lenge på et nasjonalt minnested. Derfor forventer vi at minnestedet står klart til tiårsmarkeringen neste sommer, sier Lysø til NTB.

Statsbygg har sagt at de ikke vil rekke å gjøre ferdig Utøya-minnesmerket til tiårsmarkeringen neste år dersom naboene får medhold i kravet om midlertidig forføyning.

Mener byggevedtak er lovlig

Når det gjelder hovedkravet, mener naboene at vedtak om oppføringen av minnesmerket er i strid med tålegrensa i naboloven. Det avviser AUF.

— AUF bestrider at de påberopte ulempene som følge av selve minnestedet er av en slik karakter og et slikt omfang som anført i stevningen. I den grad minnestedet medfører ulemper som anført, er disse uansett verken urimelige eller unødvendige, skriver advokat Sand.

Ungdomspartiet sier at det respekterer «at enkelte av naboene fortsatt har traumesymptomer etter det de gjennomgikk i forbindelse med terrorangrepet». Likevel mener de at tålegrensens krav om årsakssammenheng mellom tiltaket og faren for skade eller ulempe ikke er oppfylt.

— Skader eller ulemper som knytter seg til selve terrorangrepet, utsikten og nærheten til Utøya, påkjenninger knyttet til myndighetenes saksbehandling av minnested og lignende har derimot ikke naborettslig relevans, fremheves det i tilsvaret.

Langvarig strid

Det er Ringerike tingrett som skal behandle søksmålet fra Utøya-naboene. Når det skjer, er uvisst. AUF og staten mener begjæringen om midlertidig forføyning bør behandles samtidig som hovedkravet.

Debatten om et minnesmerke etter terrorhendelsene har rullet gjennom flere år. Flere naboer sier de ikke ønsker å ha minnesmerket på Utøykaia fordi det stadig vil minne dem om terroren.

Minnesmerket skulle opprinnelige ligge på Sørbråten, like ved Utøya, men forslaget ble trukket. Før det hadde 29 naboer tatt ut søksmål mot staten for å stanse etableringen av det minnesmerket.

NTB har ikke fått innsyn i tilsvaret til Regjeringsadvokaten, som representerer staten i saken.

NTB