Høring i Kongressen: — IT-gigantene har for mye makt
Da Zuckerberg fikk ordet, kalte han Facebook et selskap som er stolt av å være amerikansk, og som har vært avhengig av amerikanske lover som legger til rette for konkurranse og innovasjon.

Både Cook og Pichai understreket viktigheten av selskapenes gode forhold til den amerikanske befolkningen.

— En av de viktige måtene vi bidrar på, er ved å skape produkter som hjelper amerikanske brukere i store og små øyeblikk, uansett om de ser etter en raskere vei hjem, lærer og lager mat med Youtube-videoer eller jobber med å utvikle små bedrifter, sa Pichai.

Jeff Bezos framhevet også hvordan han påtok seg stor risiko da han startet Amazon.

— Jeg gikk fra en stabil jobb til en garasje i Seattle for å finansiere oppstartsselskapet mitt, fortalte Bezos, som i dag er verdens rikeste mann.

Trump advarer

I forkant av høringen har kritikere av IT-gigantene håpet på økt søkelys på ulike metoder de angivelig bruker for å undergrave fri konkurranse.

Google har måttet forberede seg på spørsmål om hvordan selskapets ulike virksomheter gir forrang til hverandre og utelukker andre tilbydere.

David Cicilline leder en komité i Representantenes hus med ansvar for saker som angår kartellvirksomhet i næringslivet. Alle de fire IT-gigantene beskyldes for å ha oppnådd for dominerende posisjoner i markedene der de opererer.

En av IT-gigantenes mange kritikere er USAs president Donald Trump, som anklager dem for å ha en politisk slagside og drive sensur. Han advarte onsdag på Twitter om at han kan bruke sin makt som president til å utstede dekreter for å regulere selskapene strengere — dersom ikke Kongressen gjør det.

NTB-AFP-AP