PST frykter id-feiringen kan være symbolmål for høyreekstreme
Fikk kritikk

Trusselvurderingen kommer etter at det eksterne evalueringsutvalget som gransket håndteringen av Philip Manshaus angrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i fjor, rettet kritikk mot PST for nettopp å ha unnlatt å utarbeide en slik vurdering i forbindelse med id-feiringen.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold tok også offentlig selvkritikk for at det ikke var gjort. Bare fire uker etter at utvalget la fram sin rapport tidligere i juli kommer altså sikkerhetstjenesten med en slik åpen vurdering.

— Det er kjent at Manshaus vurderte å angripe Al-Noor islamic Centre i Bærum søndag 11. august 2019, som var dato for markeringen av Id al-adha samme år. PST har det siste året registrert flere støtteytringer blant norske høyreekstreme til angrep utført av høyreekstreme terrorister, skriver PST i grunnlaget onsdag.

Trusselnivåer «Moderat»

I trusselvurderingen fra PST onsdag slås det fast at det overordnede trusselnivået i Norge er moderat og at vurderingen knyttet til årets id-feiring ikke endrer dette.

PST vurderer det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger fra høyreekstreme eller ekstreme islamister mot mål i Norge de neste 12 månedene.

— Et eventuelt høyreekstremt terrorangrep rettet mot Id al-adha vil mest sannsynlig ta form av et masseskadeangrep utført av en person, der målet er å drepe og skade flest mulig, skriver sikkerhetstjenesten og nevner moskeer og andre steder hvor et stort antall muslimer samles, som særlig relevante mål.

PST peker også på muligheten for at høyreekstreme kan skade enkeltpersoner eller utføre hærverk på bygninger med den hensikt å skape frykt.

NTB