Norges forhandlinger med britene skyter fart
Perioden går ut ved årsskiftet.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab kommenterte mandag forhandlingene på Twitter.

— Vi har startet formelle forhandlinger om vårt framtidige forhold til Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, skriver han og understreker at handelen med disse landene har en verdi på 66 milliarder pund, drøyt 772 milliarder kroner.

UD koordinerer

Fra Norges side er det Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for forhandlingene. Næringsdepartementet har ansvar for handelsavtalen, mens andre departementer holder tak i de forhandlingene som faller inn under deres ansvarsområde.

I forrige uke kunngjorde den norske regjeringen sine hovedmål for forhandlingene. Samtidig dempet næringsminister Iselin Nybø (V) forventningene noe.

Selv om man fra norsk side har høye ambisjoner for frihandelsavtalen, så tror ikke Nybø den vil gå like gode betingelser som dem Norge i dag har gjennom EØS-avtalen.

Hun understreket at en viktig prioritering for Norge er at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet som det EUs bedrifter får.

NTB