Erik Jensen sier han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten
Torsdag ble han framstilt for fengsling i åtte nye uker, og det var da Jensen kom med påstandene om at flere aktører i saken er politianmeldt. Han brukte dette som argument mot videre fengsling.

— Jeg kommer til å jobbe tett med advokatene mine på dette og mener en fengsling uforholdsmessig begrenser mulighetene til å bygge opp mitt eget forsvar, forklarer Jensen.

Han mener at han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil i saken.

Representanter fra Spesialenheten som er til stede i fengslingsmøtet, virket ikke å være kjent med anmeldelsene, men Jensen sier de er levert inn til Riksadvokaten. Han hadde også med seg en kopi av anmeldelsene i retten, som han sier består av 15 punkter.

Hasjsmugling

Fengslingsmøtet åpnet med beskjed om at referatforbudet var opphevet. Dommen mot Jensen er anket til Høyesterett og er ennå ikke rettskraftig.

Spesialenheten ønsker nå å holde ham varetektsfengslet i ytterligere åtte uker og begrunner det med «allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass».

I dommen levnet retten liten tiltro til Jensens forklaringer og fant det bevist at han hjalp medtiltalte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge.

Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Høyesterett skal i sin ankebehandling ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen mot Jensen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.

NTB