USA avviser kinesiske krav på ressurser i Sør-Kinahavet
Omdreiningen blir presentert som et grep for å bygge ned Kinas økende dominans i området ved å støtte opp under og styrke folkeretten. Men utspillet vil garantert forarge Kina som allerede er underlagt sanksjoner og andre tiltak i konflikten med USA.

Den nye kursen fra amerikansk hold omfatter ikke uenighet om øyer, atoller, rev og andre former for landområder som går under betegnelsen territorielle.

— Verden vil ikke tillate Beijing i å behandle Sør-Kinahavet som sitt maritime imperium, sier den amerikanske utenriksministeren.

Støtter de allierte

Han legger til at USA står last og brast med sine allierte og partnere i Sørøst-Asia i kampen for å beskytte deres rettmessige krav på ressurser til havs. Dette er ifølge Pompeo helt i tråd med folkeretten.

Utenriksministeren sier at USA vil kjempe for fri ferdsel til havs i internasjonale farvann og motsetter seg ethvert forsøk på å innføre et regime om at «makta rår» i disse farvannene.

Selv om USA med dette fortsatt stiller seg nøytralt i territorielle tvister, blir kunngjøring fra høyeste hold i Washington tatt som en støtte til land som Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinene og Vietnam som alle er i konflikt med Kina over øyer og atoller, særlig den kinesiske utbyggingen av holmer som så vidt stikker opp av havet.

NTB-AP-AFP