Svensk minister slår alarm om krise i nordisk samarbeid
Den svenske sosialdemokraten tror koronahåndteringen kan føre til motsetninger mellom befolkningen i de ulike landene i Norden.

— Det setter spor framover, og her har vi i regjeringene et veldig stort ansvar, sier hun.

Stiller spørsmål ved stengte grenser

Bertel Haarder i danske Venstre gir Hallberg rett i at det nordiske samarbeidet har tatt skade. Han mener det er Danmark, Finland og Norge som har skylden.

— Man behandler andre lands borgere som en større risiko enn egne borgere, sier Haarder.

Han stiller spørsmål ved grensestenging som metode for å bremse smitten og ber nå om tettere samarbeid på tvers.

— Vi ble alle overrasket over hvor vanskelig vi hadde for å kommunisere før vi traff beslutninger, sier Haarder, som er leder for det nordiske grensehinderrådet.

Forsvarer norsk linje

Finansminister Jan Tore Sanner (H), som er den norske regjeringens minister for nordisk samarbeid, mener på sin side at stengte grenser har vært nødvendig for å få koronasmitten under kontroll.

Så langt har regjeringen kun åpnet for reiser til og fra tre regioner i det sørlige Sverige.

— Sverige har valgt en litt annen strategi enn Norge og har hatt mer omfattende smitteutbrudd enn vi har hatt. Etter hvert som også Sverige får ned smittespredningen, vil vi kunne åpne grensene også mot resten av Sverige, sier Sanner i en skriftlig uttalelse til NTB.

Han sier han opplever forståelse og respekt for landenes ulike beslutninger.

— Vi er enige om behovet for å evaluere og lære når krisen er over. Jeg har tro på at Norden som region og det nordiske samarbeidet vil komme styrket ut av krisen, sier han.

Beklager

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod skriver i en epost til det svenske nyhetsbyrået TT at det er vanskelig å finne noen naboland der det bilaterale forholdet ikke er påvirket av koronakrisen. Han beklager at det nordiske samarbeidet har blitt dårligere, men håper det snart kan gå tilbake til normalen.

Norden-forsker Johan Strang ved universitetet i Helsingfors mener det er en ny utvikling at man reagerer på en krise med å stenge grensene.

— Den naturlige refleksen for 20 år siden hadde vært at nå skal vi løse dette sammen. Siden flyktningkrisen i 2015 har universalløsningen på ethvert politisk problem blitt å stenge grensene. Det er ett eller annet som har skjedd, sier han.

Strang peker på mer nasjonalistiske holdninger som en del av forklaringen.

— Koronakrisen er et symptom på at alt ikke er bra i samarbeidet, mener han.

NTB-TT