Norsk havørn gjør suksess i Irland
«Ørnene har landet»

Men da en transport med sju til ti uker gamle unger kom til Kerry i juni, var det ingen demonstranter å se, ifølge RTE, som dekket ankomsten med tittelen: «The Eagles have landed».

Siden 2015 er det ikke påvist forgiftning av havørn i Irland, ifølge Miljødirektoratet.

Ifølge den irske nisjeavisen Agriland har bøndenes syn på rovfuglene endret seg. Noen bønder bidrar til prosjektet ved å overvåke fugler og reder.

Prosjektleder Allan Mee sier har de jobbet bevisst for å bedre forholdet mellom rovfugl og bønder.

— Når fuglene slippes ut har de på seg en sporingsmekanisme. Når vi ser at de flytter til et nytt område, tar vi kontakt med bøndene for å informere dem, sier han.

De siste årene har også storm og fugleinfluensa gjort livet utrygt for rovfuglene. Hambro slår fast at havørnbestanden i Irland fortsatt trenger hjelp for å overleve.

Trygg norsk bestand

— Eksporten truer på ingen måte vår egen bestand av fuglen, understreker hun.

Norske fugler har så langt fått 26 unger i Irland, og de første av disse er nå gamle nok til å få egne unger, opplyser hun.

Også spanske myndigheter er i dialog med Norge om å hente havørn for å reintrodusere arten.

— Historien om havørn i Norge viser at det nytter å gjøre tiltak for artsmangfoldet. Det er svært gledelig at vi har snudd trenden fra å ha en sterkt svekket bestand, til å kunne eksportere et overskudd av unger for å bringe havørna tilbake i land hvor den ble utryddet, sier Hambro.

NTB