En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest
Regjeringen la rett før sommeren fram et forslag om endring i plan- og bygningsloven. Der legges det til rette for næringsutvikling og bosetting enkelte steder på kysten.

— Norge er langstrakt og forskjellig, derfor gir det ikke mening å ha samme forvaltning i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til NRK.

Forslaget møter motstand på Stortinget. MDG og SV er blant partiene som protesterer.

— Dette handler om å stjele tilgang til havet fra vanlige folk, sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen.

Mange unntak

I mange år har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen — 100 meter fra sjøkanten. Kommunene har i utgangspunktet få muligheter til å gi unntak fra byggeforbudet. Men i praksis viser det seg at det snarere er regelen enn unntaket å få tillatelse.

Etter å ha gjennomgått 865 vedtak i perioden 2016—2019 i kommunene Kragerø, Lindesnes og Askøy, har Sivilombudsmannen reagert, skriver Dagens Næringsliv.

«Ombudsmannen minner om at lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet», skriver Sivilombudsmannen til de tre kommunene.

I Oslo kommune er det sommeren 2020 satt i gang et eget prosjekt for riving av ulovlig privatisering og bygde hindringer i strandsonen. Blant annet kreves fjerning av badehus, brygger og gjerder etter at 100 ulovligheter er avdekket.

NTB