Historisk fall i norsk industriproduksjon etter koronapandemien
Sesongjusterte tall viser at fra april til mai gikk industriproduksjonen ned 3 prosent. Fallet kommer etter en nedgang på 1,5 prosent fra mars til april.

En positiv utvikling i mai var likevel tegn til bedring innenfor næringsgruppa møbelindustri, samt i bygging av skip og oljeplattformer.

Økningen på henholdsvis 29,5 prosent og 4,7 prosent kan sees i sammenheng med mindre strenge smittevernregler. Olje- og gassproduksjonen har ikke blitt nevneverdig utsatt av koronautbruddet i perioden mars- mai 2020.

Røde tall i Eurosonen — Norge best ut i Skandinavia

Eurosonen opplevde et kraftig fall i 2020 på over 18 prosent fra mars til april. Denne kraftige nedgangen skyldes de ulike koronatiltakene. Flere store europeiske industrinasjoner som Tyskland, Frankrike og Italia opplevde alle et produksjonsfall i april på over 20 prosent.

I den samme perioden hadde industriproduksjonen i Norge en nedgang på 1,6 prosent. Sverige hadde en kraftig nedgang på hele 17 prosent, mens Danmark hadde et fall på 4,5 prosent.

NTB