Aktor vil føre over 30 vitner i saken mot Laila Bertheussen
Tiltalt for sju forhold

Bertheussens henvendelser til mediene etter pågripelsen blir blant annet tema for retten. Aktoratet vil blant annet føre en språkforsker som har vurdert språkbruken i disse henvendelsene.

— Dette er en tentativ fremdriftsplan. Det vil ventelig bli endringer underveis, men dette er utgangspunktet for bevisførselen, sier statsadvokat Frederik Ranke til NTB.

Forsvaret trenger ikke melde inn vitner før i august, men det kommer neppe mye supplerende bevisførsel fra den kanten, ifølge Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden. Han har ved en rekke anledninger uttalt seg svært kritisk om bevisene som danner grunnlaget for tiltalen mot Bertheussen og mener de ikke holder til domfellelse.

— Det er påtalemyndigheten som skal forsøke å bevise en scenariohypotese den selv har satt opp, ikke vi som skal motbevise den, skriver han i en SMS til NTB.

Angrep på demokratiet

Tiltalen ble offentliggjort i januar og omfatter sju forhold, først og fremst trusler rettet mot Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), samt hans partifeller samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Truslene var egnet til å påvirke Waras arbeid som justisminister og begrense hans frie bevegelighet og tilgjengelighet. Det samme er konklusjonen for ekteparet Tybring-Gjedde, ifølge tiltalen.

Flere trusselbrev var adressert til de tre. I ett av dem var det lagt ved et hvitt pulver, fra tabletter og natron, ifølge tiltalen. Truslene ble framsatt slik at de skulle gi inntrykk av at de kom fra en eller flere utenforstående personer.

Tiltalen omfatter også brannstiftelse utenfor boligen til Wara og Bertheussen, samt tagging av ordet «rasisit» på veggen på boligen.

NTB