Helsesekretær dømt for uaktsomt drap på funksjonshemmet mann
Dagen før hadde badekaret blitt vasket med skåldhett vann, og regulatoren hadde ikke blitt stilt tilbake bak skåldesperren.

Da kvinnen skulle bade Halvorsen, satte hun på vannet i badekaret uten å kjenne på vannet. Hun satte deretter den handikappede mannen i en heis, og senket ham ned i vannet mens det fremdeles rant.

— Etter hvert som vannet rakk Halvorsen oppover ryggen mot skulderbladene, skrek han på en måte han ikke hadde gjort før, samtidig som han spente kroppen ved å strekke ut beina og strekke armene til siden. Tiltalte forsto da at noe var galt og heiste ham et stykke opp igjen og så at foten hans var rød, skriver tingretten i dommen.

— Fundamental svikt

Kvinnens arbeidsgiver, Færder kommune, var tidligere siktet for manglende rutiner for bading, men saken ble senere henlagt.

— Om det har vært grunnlag for å kritisere Færder kommune for mangelfulle skriftlige rutinebeskrivelser eller for ikke å ha utstyrt badet med sikrere mekaniske innretninger som i større grad kunne ha kompensert for menneskelig svikt, rokker ikke dette ved inntrykket av tiltaltes unnlatelse av å kjenne på vannet som en helt fundamental svikt i hennes utførelse av arbeid som ligger i kjernen av hennes arbeidsoppgaver, heter det i dommen.

— Retten finner etter dette klart at tiltalte har opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å forsikre seg om at vannet holdt riktig temperatur før hun senket Alf Johan Halvorsen ned i det, heter det videre.

— Viktig dom

Familiens bistandsadvokat, Christian Lundin, sier til NRK at avdødes søstre ser på dommen som viktig.

Det viktigste for de pårørende har ifølge advokaten ikke vært lengden på straffen.

— Det de er opptatt av, er at man sender et signal rundt omkring til norske kommuner. At man må etablere skikkelige rutiner, sier Lundin.

NTB