Plast har nådd matkjeden på land i Antarktis
Spretthalene er blant de få organismene som klarer seg i det ugjestmilde miljøet. De er ofte den dominerende arten i de områdene som ikke er dekket av is, ifølge studien. Spretthalene lever hovedsakelig av alger og lav, og forskerne tror de har fått i seg plast mens de har forsøkt å få i seg sin vanlige føde.

Vil ha mer forskning

Elisa Bergami ved universitetet i Siena sier studien viser at plastforurensning er overalt, selv i polare strøk.

— Spretthalene har en viktig rolle i det enkle næringsnettet på land i Antarktis. At de får i seg plast betyr at den kan bli spredd videre til andre arter i jordsmonnet og ende opp i hornmidden som spiser dem, sier hun.

Bergami påpeker at forurensningen på land har fått mindre oppmerksomhet enn den i havet. Hun etterlyser mer forskning på mulig forgiftning som følge av eksponering for plasten. Forskerne er bekymret for isoporen, fordi den er porøs og kan gi forhold for mose, som igjen kan tiltrekke seg organismer.

NTB-AFP