Kripos involvert i gigantaksjon mot kryptert nettverk
Kripos skriver at de over en periode har mottatt informasjon som er avdekket gjennom etterforskningen, som har vært ledet av Nederland og Frankrike. EUs samarbeidsorganisasjoner for politi og justismyndigheter — Europol og Eurojust — har koordinert operasjonen.

Norge har siden 2001 vært tilknyttet Europol gjennom en særavtale og ble med i Eurojust siden 2005.

Etterforskningen har vært rettet mot EncroChat og EncroPhone, som tilbyr avansert kryptert kommunikasjon mellom brukere, som ifølge Europol og Eurojust i stor grad har vært organiserte kriminelle. På verdensbasis hadde tjenestene rundt 60.000 brukere, ifølge britiske National Crime Agency (NCA).

Krypterte telefoner

Fransk politi og påtalemyndighet startet i 2017 etterforskning av spesielle telefoner som bruker det krypterte kommunikasjonsverktøyet EncroChat. Disse telefonene dukket regelmessig opp i operasjoner rettet mot organiserte, kriminelle grupper.

Meldingene ble kryptert og dekryptert på telefonen og var derfor umulig å avlytte på konvensjonelt vis. Gjennombruddet kom da politiet klarte å utvikle og spre en kode som gjorde det mulig å avlese meldinger mellom kriminelle i sanntid.

Totalt er rundt hundre millioner meldinger avlest og delt med politi og justismyndighetene i relevante land. Det viste seg ifølge Vice at kriminelle snakket og forhandlet helt åpent og ned til minste detalj. Sakene har forgreininger til en rekke land og har så langt ført til pågripelser i Storbritannia, Norge, Sverige, Frankrike og Nederland

— Ved inngangen til 2020 var EncroChat en av de største tilbyderne av kryptert, digital kommunikasjon med en høy andel brukere som tilsynelatende var involvert i kriminalitet. Brukerne befant seg i særlig stor grad i avsender- og mottakerland for kokain og cannabis, i tillegg til sentra for hvitvasking av penger, skriver Eurojust.

— Tunge kriminelle miljøer

— Med bakgrunn i informasjon Kripos har mottatt gjennom dette samarbeidet, har det blitt iverksatt flere omfattende etterforskninger i Norge. Felles for disse etterforskningene er at de alle retter seg mot tunge kriminelle miljøer med internasjonal tilknytning, sier leder Eivind Borge for etterforskningsavdelingen ved Kripos.

Han vil ikke konkretisere hvem eller hva som har vært etterforsket her i landet, av hensyn til flere pågående etterforskninger. Men ifølge Europol har overvåkingen av de krypterte meldingene avslørt og forhindret et stort antall kriminelle handlinger.

— Visse meldinger ga indikasjoner om svært nært forestående planer om voldelige forbrytelser og utløste umiddelbar handling, skriver Europol — EUs felles organisasjon for kriminalitetsbekjempelse og politisamarbeid.

Heller ikke EU-organisasjonene vil være konkrete på hvilke saker, kriminelle nettverk eller personer som er og har vært under etterforskning.

NTB