VG: Utvalg kritisk til politiets innsats knyttet til moskeangrepet i Bærum i fjor sommer
Utvalget skal stille spørsmål ved hvorfor politiet ikke trykket på den store alarmknappen da de første meldingene om angrepet kom.

Utvalget har vært ledet av Anja Dalgaard-Nielsen. Hun er forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi, og er leder for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. Dalgaard-Nielsen har tidligere vært avdelingsleder i PSTs danske motsvar PET.

Politidirektoratet, PST og Oslo politidistrikt ba om den uavhengige vurderingen. Den tar i hovedsak for seg formidling og oppfølging av PSTs trusselvurderinger knyttet til høyreekstremisme, PST og politiets tipshåndtering og politiets operative håndtering av hendelsen.

De som vil være til stede på pressekonferansen i Politidirektoratet torsdag, er evalueringsutvalgets leder Anja Dalgaard-Nielsen, politidirektør Benedicte Bjørnland, PST-sjef Hans-Sverre Sjøvold og politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt.

NTB