Dømt kulturprofil: — Tvilen har kommet de fornærmede til gode
Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom 2005 og 2014, blant annet i hans leilighet i Oslo, på forskjellige hoteller eller Hovefestivalen der han i en periode var pressesjef.

De første anmeldelsene kom i 2015.

— Tanker fra #metoo, eller #jegharopplevd, som det het i Norge i 2015, gjennomsyrer de første anklagene som kom mot meg. Om det har påvirket utfallet, vet bare dommerne, sier Drevdal.

Koordinerende bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb avviser påstandene.

— Dette får stå for hans regning. Som bistandsadvokat skal jeg ikke uttale meg om skyldspørsmålet. Det jeg imidlertid kan fremheve er at dommen er grundig, og ivaretar rettssikkerhetsprinsippene i norsk rett. Dette handler ikke om #metoo, men seksuelle overgrep, sier Brodtkorb til NRK.

NTB