Alvorlig covid-19-syk pasient bedre etter behandling med plasma
Etter lang tids intensivbehandling var det usikkert om mannen ville overleve, og behandling med rekonvalesensplasma ble derfor diskutert med blodbanken. Samtidig hadde det kommet en oppfordring fra helsemyndighetene i EU om å bruke rekonvalesensplasma. Det ble deretter fremskaffet plasma fra to blodgivere, og pasienten fikk blodoverføring på dag 31.

Ifølge Tidsskriftet hadde begge de to blodgiverne gjennomgått covid-19-infeksjon, og den ene hadde i tillegg fått påvist såkalt IgG-antistoff mot viruset SARS-CoV-2 i høyt nivå. I løpet av det neste døgnet med blodplasmabehandling ble feberen borte hos mannen, og neseprøve som ble tatt på dag 32, var negativ. Det samme var to påfølgende lungeprøver.

— Behandling med rekonvalesensplasma ved covid-19 var allerede forsøkt i flere land, og vi fant det derfor etisk rett å gjennomføre behandlingen i samråd med pasientens familie. På dette tidspunktet var ikke validerte analyser for nøytraliserende antistoff mot SARS-CoV-2 tilgjengelig i Norge. I litteraturen og i nylig iverksatte protokoller var ingen veldefinert plasmadose angitt, sier Michael Hahn, spesialist i anestesiologi og overlege ved Klinikk for akuttmedisin ved Haugesund sjukehus.

NTB