Intern rapport: Flere tilfeller av seksuell trakassering i Vest politidistrikt
Tør ikke si fra

De aller fleste av de 62 personene undersøkelsesgruppen har intervjuet, har ikke opplevd noe innenfor kategorien seksuell trakassering, men rapporten slår tydelig fast at politidistriktet har utfordringer.

— Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, opplyste Songstad i pressemeldingen, der de fortalte om funnene i granskningen.

— Er det en fryktkultur i Vest politidistrikt?

— Jeg håper at det ikke er det. Jeg har gjort mye de siste årene for å jobbe fram en kultur der det skal være trygt å si fra om ting. Men rapporten peker på at vi har en vei å gå. Det er også noe vi må jobbe med, sier Songstad.

— Episodene som er omtalt, og de personene det handler om, de følges opp i linjene, som vi sier. Vi er ikke ferdig med det arbeidet.

Nulltoleranse

Politiet opplyser at gjennom samtaler med ansatte får undersøkelsesgruppen beskrevet tidvis lukkede prosesser og at tilsynelatende ubegrunnede avgjørelser fører til rykter, usikkerhet og frykt for å stikke seg fram negativt.

«Blir man utsatt for negative opplevelser som seksuell trakassering, velger mange å forbli tause», står det i pressemeldingen.

For Songstad er det viktig å være åpen om problemene i politidistriktet, både internt og utad.

— Åpenheten vi nå viser, er grunnlaget for fortsettelsen. Vi skal fortelle hele organisasjonen og eksternt om hva slags problemer vi har, det er det beste utgangspunktet for å jobbe videre med disse problemene, både internt, men også i forhold til omdømmet vårt ute.

— Det skal ikke være tvil om at jeg mener alvor når jeg sier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Derfor velger jeg å gå åpent ut med funnene som er kommet fram, sa politimesteren i meldingen tidligere på dagen.

Flest i Bergen

— Jeg tenker at vi nå har fått på bordet et veldig godt grunnlag til å jobbe med noen utfordringer i organisasjonen som vi har visst har vært der i noen grad, men nå får vi se det svart på hvitt. Dette skal vi jobbe med framover, sier Songstad om funnene som er gjort i granskningen.

De fleste av tilfellene har funnet sted ved politihuset i Bergen, men sakene er spredd utover flere steder i politidistriktet.

— Politihuset i Bergen er den desidert største organisasjonen vår, og derfor er det naturlig nok flest saker derfra.

Undersøkelsesgruppens rapport ble overlevert politimesteren 11. juni. Den inneholder elleve konkrete anbefalinger for arbeidet med ukultur og seksuell trakassering.

Arbeidet med å få bukt med ukulturen i politidistriktet har allerede startet.

NTB