20 år gammelt plastavfall funnet godt bevart på dypt vann
Kan true økosystemet

Avfallet ble trolig forlatt av tyske forskerne som mellom 1989 og 1996 undersøkte effekten av mulig utvinning av manganknoller i området. Posen og boksen ble funnet da stedet ble besøkt igjen i 2015.

Da funnene ble undersøkt, la Geomar-forskerne merke til at den mikrobiologiske faunaen på avfallet var annerledes enn på havbunnen i nærheten.

— Mikroorganismene finnes alle på havbunnen, men det later til at større ansamlinger av plast kan føre til lokale endringer i hvilke arter som dominerer, sier Krause.

Det betyr at plastavfall på havbunnen kan skape kunstige leveområder og dermed sette økosystemets funksjon i fare.

Norsk havprosjekt

I oktober ble det klart at norske myndigheter skal bidra med over tre milliarder kroner til tiltak for bærekraftig havforvaltning mellom 2020 og 2024.

— Vi må både beskytte havet mot forurensing og legge til rette for fortsatt mat- og energiproduksjon fra havet. Det er bare gjennom en bærekraftig forvaltning av havområdene og ved å ta i bruk ny teknologi, at vi vil lykkes med å skape nye jobber og næringer. Alle land må bidra mer, og Norge vil trappe opp innsatsen både nasjonalt og internasjonalt, sa statsminister Erna Solberg (H) da.

Årlig havner rundt 8 millioner tonn plast i havet, ifølge tall fra Verdens Naturfond (WWF). Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.

NTB-DPA