Faktasjekk og Facebook-rapporter skal styrke EUs kamp mot desinformasjon
Målrettede kampanjer

Kommisjonen sier feilinformasjon spres både bevisst og ubevisst. De peker på utenlandske aktører — og nevner spesielt Kina og Russland — som kilde til målrettede kampanjer for å påvirke og dele feilaktige opplysninger i EU og ellers i verden. Slike kampanjer er et velkjent våpen, som brukes av både statlige og ikke-statlige aktører, sier utenrikssjefen.

— Noen ønsker å skade EU og undergrave demokratiet og myndighetene i EU og medlemslandene. Vi trenger en tydelig innsats for å gjøre borgerne oppmerksom på dette, og vi trapper opp den innsatsen, sier han. Samtidig sier Borrell at han har forsikret Kinas utenriksminister Wang Yi om at EU ikke er ute etter å «starte noe» overfor Kina.

— Jeg sa. Ikke bekymre deg, Europa er ikke i ferd med å legge seg ut i noen slags kald krig med Kina, sa Borrell i en videosamtale med Wang tirsdag.

Støttet Twitters Trump-merking

EU-kommisjonen og unionens utenrikstjeneste jobber sammen om strategisk kommunikasjon og bruker åpent diplomati for å bekjempe feilinformasjon. Også de store sosiale mediene blir bedt om å bidra.

Facebook, Google og Twitter har skrevet under på at de skal rapportere månedlig om innsatsen for å fremme riktig innhold, bevisstgjøre brukerne og stanse desinformasjon. I tillegg oppfordres de til å styrke samarbeidet med lokale faktasjekkere.

TikTok er også på vei inn i folden, og det forhandles med WhatsApp, sier visepresident Vera Jourova i EU-kommisjonen. Hun sier hun støtter Twitters merking av to meldinger fra Donald Trump som villedende.

— De slettet ikke meldingene. Vi kan alle se dem. De bidro med faktasjekket informasjon og fremmet fakta, sier Jourova.

Hun risikerer dermed å tråkke på tærne til den amerikanske presidenten. Han svarte på Twitters merking med raseri og en presidentordre som åpner for å endre loven som beskytter sosiale medier mot juridisk ansvar for brukerne innhold.

— Fakta er fakta

Borrell sa også at kommisjonen vil skjerpe innsatsen for å overvåke brudd på pressefriheten.

— Fakta er demokratiets drivstoff, dets råmateriale. Uten korrekt informasjon er det vanskelig for folk å treffe riktige beslutninger, forklarer Borrell.

— Meninger er frie, men fakta er fakta.

Venter vaksinekamp

Kollega Jourova slutter seg til det og sier at desinformasjon, enten den har sitt opphav i EU eller utenfor, skader borgerne. Hun legger til at hun er redd strømmen av feilinformasjon vil fortsette.

— Den neste kampen ser ut til å stå om vaksiner, sier Jourova og viser til vaksineskepsis i Tyskland.

Landet har en forholdsvis høy andel som nekter å vaksinere barna sine — 3 prosent av foreldrene. Ifølge det føderale senteret for helseutdanning er rundt 20 prosent av tyskerne skeptiske til vaksiner.

NTB