Innsjø forurenset etter miljøkatastrofe i Sibir
Permafrosten tiner

Drivstoffet lakk ut i slutten av mai fra en tank ved et kraftverk som tilhører selskapet Nornickel.

Selskapet sier tanken var bygget på permafrost, som nå tiner på grunn av klimaendringene. Bevegelser i grunnen kan ha ført til at konstruksjonen sviktet.

Både president Vladimir Putin og miljøorganisasjonen Greenpeace har imidlertid kritisert selskapet for ikke å ha iverksatt tiltak for å hindre forurensing som følge av denne typen ulykker.

Putin har erklært unntakstilstand i regionen der ulykken skjedde. En etterforskning er igangsatt, og direktøren ved Nornickels kraftverk er siktet for brudd på miljøreguleringer.

— Største noensinne

Nornickel har lovet å bruke en sum tilsvarende 1,4 milliarder kroner på opprydning etter ulykken. Utslippet omtales som det største noensinne i den russiske delen av Arktis.

Norilsk-området har imidlertid lenge vært forurenset som følge av Nornickels virksomhet. Tross guvernør Aleksandr Uss‘ beskrivelse av innsjøen har også den hatt et høyt innhold av tungmetaller, ifølge miljøorganisasjonen Bellona.

Fra innsjøen renner en elv videre helt til nordkysten av Sibir. Greenpeace advarer om konsekvensene hvis diesel til slutt havner i det sårbare Nordishavet.

NTB-DPA-AFP