Forsøpling, gjengroing og nedbygging truer norsk natur
Nedgang i utslipp

Men når det gjelder utslipp fra miljøgifter og forurensning, er trenden positiv. De siste årene har det vært en nedgang i utslipp fra industri, mindre forurensning og forsuring og bedre luftkvalitet.

Hambro mener tilgangen til denne typen indikatorer vil gjøre det lettere for alle innen klima- og miljøfeltet å ta bedre avgjørelser.

— Når vi skal bli et lavutslippssamfunn, hindre tap av naturmangfold, sikre velfungerende økosystemer og utvikle en kretsløpsøkonomi der vi ikke sløser med ressurser, er det viktig å ha god kunnskap om hvordan det står til med miljøutfordringene, og hvordan det utvikler seg, sier Hambro.

NTB