Lenge til flokkimmunitet i storbyene
Halvparten friskmeldt

Nærmere 6,2 millioner mennesker verden over har hittil fått påvist koronaviruset, og av dem er over 371.000 døde.

Nærmere halvparten av alle som har fått påvist viruset er imidlertid friskmeldt, men andelen i befolkningen som har utviklet antistoffer er likevel lav.

Flest i USA

USA er aller hardest rammet av pandemien med 1,8 millioner smittede og over 105.000 døde, men smittespredningen går nå raskest i land som Brasil, India, Russland og Mexico.

Belgia har imidlertid flest døde i forhold til innbyggertallet, 82. per 100.000, etterfulgt av Spania (58), Storbritannia (57) og Italia (55).

Sverige er med 4.395 dødsfall også nesten i verdenstoppen, med 44 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere.

NTB