86 millioner barn kan bli kastet ut i fattigdom som følge av pandemien
Kan øke med 44 prosent i noen land

Ifølge rapporten kan enkelte land i Europa og Sentral-Asia få en økning på opp mot 44 prosent i barnefattigdom.

Redd Barna og Unicef ber nå om at det umiddelbart iverksettes løft i velferdsprosjekter?og ulike støtteordninger, deriblant?styrking av satsingen på kontantoverføringer, skolematordninger og?barnetrygd.

Frykter for barnas skolegang

Redd Barna frykter også at den økte fattigdommen kan føre til at færre sender barna sine på skole.

— Mange fattige bruker en stor del av inntekten sin på å sende barna på skole. Det er en av årsakene til at det forventes at så mange som ti millioner jenter ikke kommer tilbake til skolen etter nedstengningen, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna, og fortsetter:

— Derfor er det så viktig at Norge leder an for å få alle barna tilbake på skolen når de etter hvert åpner igjen.

NTB