Politiets ransaking i Hagen-saken blir likevel anket
Tredjemannsransaking

Da politiet i slutten av april pågrep Tom Hagen og siktet ham for drap på sin ektefelle, startet de samtidig en grundig ransaking av ekteparets bolig på Lørenskog.

Senere kom Eidsivating lagmannsrett til at politiet ikke hadde skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Han ble derfor løslatt fra varetekt. Dermed var det heller ikke hjemmel til å ransake eiendommen.

Ransakingen ble derfor besluttet på nytt, på grunnlag av en annen hjemmel, en såkalt tredjemannsransaking. Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at boligen er åsted for drap, og at den derfor kan ransakes uavhengig av om det foreligger skjellig grunn til mistanke direkte mot Hagen.

— I alles interesse

Politiet mener boligen i Sloraveien fortsatt inneholder viktige bevis.

— Vårt mål er å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Sloraveien 4 var hennes bolig, og vi mener det også er åsted for en alvorlig straffbar handling. Boligen inneholder viktige objektive bevis som kan bidra til sakens opplysning. Det er i alles interesse, ikke minst av hensynet til fornærmede og etterlatte, at saken blir grundig etterforsket og at vi får svar på hva hun ble utsatt for 31. oktober 2018, sier Hrenovica.

Hagen er siktet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra boligen 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

NTB