Utøya-minnesmerket åpner neste sommer — vil ha kostet over 300 millioner
Vedtatt i forrige uke

Forrige uke vedtok kommunestyret i Hole kommune reguleringsplanen for nasjonalt minnested etter 22. juli. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Statsbygg vil starte byggeprosessen, dersom Stortinget også gir sin tilslutning til prosjektet.

Selve anleggsarbeidet skal utføres av Skanska, og kontraktssummen er på 210 millioner kroner. I tillegg utgjør kontraktssummen for utformingen av selve minnestedet med bronsesøyler 29 millioner kroner. Fra før har staten allerede brukt 58,8 millioner kroner på utredninger, planlegging, tomteleie, tomtekjøp og konkurranse om kunstuttrykk for minnestedet siden de første planene på Sørbråten ble kjent.

Bronsesøyler

Det er det tyske firmaet Ernst Strassazher som har fått jobben med å utforme selve kunstverket. 77 smale bronsesøyler skal symbolisere hver av de drepte.

— Vi skal bygge et varig minnested slik at minnet om 22. juli står sterkt i generasjonene som kommer etter oss. Målet er at minnestedet skal stå ferdig til 10-årsmarkeringen 22. juli neste år. Det er et veldig ambisiøst mål, men vi vil strekke oss langt for å nå det, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

NTB