Nei til Nord-Norgebanen i Stortinget
Spill for galleriet

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune i Sp er i likhet med Gregussen spesielt kritisk til at Arbeiderpartiet, som kunne sikret flertall, stemte imot.

De tre partiene har vært tydelige både i innstillingen og debatten på at dette er prinsippvedtak for å få i gang i arbeidet med Nord-Norgebanen, sier Fasteraune.

— Jeg skjønner godt at folk er skuffet over Arbeiderpartiet, som har flagget dette som en stor sak for dem i nord. Når de ikke kan gå inn for å stemme for, så blir jo alt det andre et spill for galleriet, sier han.

— Useriøst

Nestleder Skjæran i Arbeiderpartiet har tidligere kalt forslaget fra de to partiene useriøst. Han mener at et så omfattende og dyrt prosjekt må ha en egen utredning.

— Vi har sagt hva vi mener om forslaget. Vi fremmer vårt eget, sa han.

I Arbeiderpartiets forslag ber de om en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge på en slik måte at Nord-Norgebanen kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan.

— Alle skjønner at dette må inn som en del av de vanlige systemer og budsjetter i Stortinget. Det vet alle i salen. Men noen ganger må vi peke ut en retning, det er det vi politikere er til for, mener Fasteraune.

Heller ikke Venstre stemte for forslaget fra de tre partiene. Transportpolitisk talsperson Jon Gunnes sier at partiet har stor tro på at Nord-Norgebanen bygges, men at framtidens transportbehov i landsdelen først må konsekvensutredes.

NTB