Fetteren til Birgitte Tengs får ikke prøve saken på nytt
Birgittes foreldre er glade for lagmannsrettens beslutning.

— Våre klienter er glade for at lagmannsretten setter foten ned for fetteren og ser hvilke store belastninger han påfører dem ved stadig å bringe saken ut i offentligheten, sier foreldrenes advokat John Christian Elden.

Erstatningskravet til fetteren er senere ettergitt, men dommen står ved lag, til og med etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

NTB