Asylsøkere tilsto falsk ID — får sakene sine gjenopptatt
Mange flyktninger som kom til Norge før 2014 med falske papirer, ble senere dømt for dokumentfalsk. Sakene endte ofte med 45 dagers ubetinget fengsel.

Ingen vet hvor mange flyktninger som er blitt uriktig dømt, og ingen tok kontakt med dem som hadde sonet uriktige fengselsstraffer, ifølge en TV 2-sak i fjor.

Ber regjeringen rydde opp

Begge sakene som nå kan gjenopptas, gikk som tilståelsessaker i tingretten. Straffrihet blir ikke drøftet i noen av dem.

— Det er personer der ute som har fått uriktige dommer mot seg, noe det nå er viktig at det norske stat tar tak i, sier advokat Mads Harlem i den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling til NRK.

— Jeg venter nå at Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg for å gå igjennom disse sakene og sørge for rettferdigheten også for flyktninger som kommer til Norge, sier Harlem.

NTB