Bergen kommune vedtar databot etter sikkerhetsbrist i skoleapp
— Ikke tilstrekkelig sikret

Datatilsynet mener at personopplysningene i kommunikasjonssystemet ikke var tilstrekkelig sikret.

— Dette gjelder barn som har registrert en fortrolig eller strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret og tilhører en spesielt sårbar gruppe. Disse barna har et høyt beskyttelsesbehov, og i ytterste konsekvens kunne deres liv og helse bli satt i fare, sier direktør Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Bergen kommune aksepterer gebyret.

— Vi har ventet på denne rapporten. Vi har tiltro til at Datatilsynet har gjort de riktige vurderingene og vil akseptere gebyret. Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten for å lære av den, sier byråd Erlend Horn (V) for finans, næring og eiendom.

Byråd gikk av

Han erkjenner at kommunen ikke har hatt gode nok sikkerhetsrutiner, noe også den interne gjennomgangen som ble ferdigstilt i desember, viste.

— Det er svært alvorlig når vi som har ansvar for persondata om innbyggerne våre, ikke har forvaltet dette på en trygg måte, sier byråden.

27. januar trakk Linn Kristin Engø (Ap) seg som skolebyråd på grunn av den alvorlige sikkerhetssvikten i appen. Høyre, Frp, FNB og SV varslet mistillit mot skolebyråden.

NTB