Politiet får fortsette ransakingen av Tom Hagens hus
Vurderer å anke

Tom Hagen har siden han ble løslatt i forrige uke, uttrykket et ønske om å få flytte hjem igjen. Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at de nå vil vurdere om de skal anke kjennelsen videre til lagmannsretten.

— I utgangspunktet synes jeg jo at det er pussig at politiet skal ha adgang til å i ukevis ransake huset til en siktet persons hjem, uten å ha skjellig grunn til mistanke, sier han til NRK.

Tingretten fastslo torsdag at politiet har hjemmel til å ransake alle Hagens eiendommer, til tross for at mistankegrunnlaget mot ham ikke er sterkt nok til å konstatere skjellig grunn til mistanke.

— Retten vurderer det slik at både fornærmedes bopel og fritidsboligen er steder hvor det er overvekt av sannsynlighet for å kunne finne bevis som har betydning for oppklaring av saken, skriver tingrettsdommer Geir-Olav Jensen.

— Åsted for straffbar handling

Politiet mener at boligen er åsted for drap og ønsker derfor å holde på huset. De har henvist til straffeprosesslovens punkt om såkalt tredjemannsransaking, altså ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak.

— Vi ga retten et tilsvar i går. Nå er spørsmålet behandlet, og vi konstaterer at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking, som besluttet av påtalemyndigheten 8. mai, er oppfylt, sier politiadvokat Haris Hrenovica.

Han understreker at ransakingen er et ledd i etterforskningen for å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

— Det stedet som fremstår som åstedet for en straffbare handlingen, fornærmedes bolig, og hennes øvrige tilholdssteder er i den sammenheng relevante steder å søke etter bevis som kan gi svar på disse spørsmålene, sier Hrenovica.

Hytta frigis

Politiet har den siste tiden også gjennomført en rekke undersøkelser og beslag på Hagens hytte på Kvitfjell. Hagen og forsvareren klagde også på at politiet holdt igjen hytta hans.

Nå er imidlertid politiet ferdige med arbeidet der, og den frigis nå av politiet. Dermed kan Hagen ta hytta i bruk igjen.

— Nå har han fått hytta tilbake. Han kan få være der i kjente og kjære omgivelser, og det vil hjelpe mye for han, sier forsvarer Holden til NRK.

NTB