Ungarn kalte Norges ambassadør inn på teppet
Vil ikke belæres

Kritikken fra Danmark, Sverige og Norge ble ikke godt mottatt i Budapest. Mandag ettermiddag ble de tre landenes ambassadører kalt inn på teppet i ungarsk UD.

Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó kom søndag og mandag med flere krasse utfall mot de nordiske landene, blant annet på Facebook der han skriver at han fraber seg «stakkarslig og hyklersk belæring utenfra».

— Vi kan selvsagt trekke på skuldrene av dette, men vi representerer tross alt en nasjon som er mer enn tusen år gammel. Ingen kan stille spørsmål ved Ungarns demokratiske natur og det ungarske folks mulighet til å bestemme over seg selv, fastslår Szijjártó.

Berettiget kritikk

Sveriges utenriksminister Ann Linde fastholder at kritikken er berettiget.

— Det vi har sagt i vårt brev, er at man må følge demokratiske prinsipper. Unntaksbestemmelser må ha en tidsavgrensning og være proporsjonale, sier hun til TT.

— Vi mener at det fins grunn til uro og det er derfor vi vil påpeke dette, sier hun.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod, som tok initiativet til det fellesnordiske brevet, står også fast på kritikken mot Ungarn.

Bekymret

— Vi har lenge vært bekymret over utviklingen i Ungarn i forhold til helt grunnleggende verdier, sier han til Ritzau.

— Dette er en bekymring som jeg har reist løpende i EU, i bilaterale samtaler og senest nå i vårt fellesnordiske brev. Det er helt avgjørende at dette temaet blir diskutert, sier Kofod.

Ytringsfrihet og fri presse

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har ikke kommentert Ungarns sterke reaksjon på det fellesnordiske brevet, men kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm bekrefter at Norges ambassadør i Budapest, Olav Berstad, sammen med sin svenske og danske kollega mandag ble innkalt til ungarsk UD.

— Ambassadørene gjentok de nordiske landenes bekymring knyttet til den ungarske fullmaktsloven, særlig at de ekstraordinære fullmaktene ikke er begrenset i tid. Viktigheten av ytringsfrihet og en fri presse i krisetider ble også understreket. Ambassadørene uttrykte også sin bekymring for de bredere, systematiske endringene i Ungarn, opplyser Helstrøm.

NTB