Lagmannsretten vil løslate Tom Hagen — avgjørelsen går til Høyesterett
Bærer preg av profesjonalitet

Onsdag 29. april ble Hagen varetektsfengslet i Nedre Romerike tingrett i fire uker, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen (68).

Nedre Romerike tingretten pekte på at det er «sannsynlig at det har vært flere involverte i saken» og begrunnet fengslingen med bevisforspillelsesfare.

Tingrettens kjennelse viste også til de klausulerte rettsdokumentene og pekte spesielt på dokumenter som «viser noe av den profesjonalitet som har vært påkrevd» i forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen ble flyttet fra boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog 31. oktober 2018.

Dokumenter kan underbygge mistanke

Eidsivating lagmannsrett erkjenner at enkelte av dokumentene kan underbygge en viss mistanke, men flertallet mener altså at det ikke er tilstrekkelig til å konstatere skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen.

— Påtalemyndigheten har i tilsvaret vist til en rekke ytterligere dokumenter, men som etter flertallets syn ikke styrker mistankegrunnlaget i særlig grad, skriver lagmannsretten.

— Spinkelt grunnlag

Varetektsfengslingen ble anket umiddelbart, og Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sa at han forventet løslatelse.

Holden sa også at Hagen fastholder sin uskyld. Han sa videre at han nå har fått fullt innsyn i alle sakens dokumenter, og at han ikke var imponert.

— Etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse, sa Holden til pressen i forrige uke.

NTB