USAs forsvarssjef: — Ser ut til at koronaviruset ikke var menneskeskapt
Også president Donald Trump har påstått at viruset kommer fra et laboratorium i Wuhan.

— Ikke menneskeskapt

Amerikansk etterretning konkluderte forrige uke med at viruset ikke er menneskeskapt.

— Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at covid-19-viruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert, het det i en kunngjøring.

Det aktuelle laboratoriet, Wuhan Institute of Virology, er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

Kinesiske myndigheter har avvist alle påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her.

NTB