Foreldre skal ikke få kikke i barnas psykologjournal
Fire av fem forteller ikke

Wilkinson sier at det er flere tenkte situasjoner der barnet ikke vil at mamma og pappa skal kunne lese i journalen. Det kan for eksempel være overgrep i familien.

— Ingen barn vil fortelle behandleren første gang at de er utsatt for overgrep. Men de gir kanskje hint som behandleren ikke forstår. Da kan foreldrene fange opp hva de mener, og kontrollere hva de sier, sier Wilkinson.

Blant en gruppe barn og unge med erfaring fra psykisk helsevern forteller fire av fem at de ikke har sagt noe til psykologen eller psykiateren sin om det vonde som er den egentlige grunnen til at de trenger hjelp. En viktig årsak er uro for at informasjonen skal gå videre, viser en rapport fra kunnskapssenteret Forandringsfabrikken, som gjør undersøkelser blant barn og unge om blant annet skole og psykisk helse.

— Bestemmer selv

— Barn må sikres trygge rammer for å kunne snakke om vonde opplevelser. Jeg synes det virker fornuftig å kunne sperre barns journaler for innsyn når de er i oppfølging hos psykolog. Slik at de eier sin egen informasjon og bestemmer selv hvem den skal deles med, sier Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

Høyres helsetalsperson Sveinung Stensland sier det skal være trygt for barnet når det velger å dele erfaringer.

— Det skal være gode rutiner på plass for å sørge for at deler av barnets journal kan sperres for innsyn, sier han.

NTB