Wada med dopingbevis mot 298 russere i 27 idretter
Halvparten manipulert

Wada opplyser på sitt nettsted at det av de 298 utøverne som er mistenkt for brudd på antidopingbestemmelsene og rapportert til sine respektive særforbund er 145 utøvere der det er mistanke om manipulasjon av data. For de øvrige 153 er det ikke mistanke om slik manipulasjon.

Wada har de siste dagene hatt videomøter med berørte særforbund og antidopingorganer for å forklare innholdet i de oversendte informasjonspakkene. Dermed ligger sakene i forbundenes hender, men Wada vil følge med på hva som gjøres og har rett til å referere saker til Idrettens voldgiftsrett (CAS) om man finner at etterforskningsresultatene ikke følges opp på rimelig vis.

— Dette har vært en ekstremt utfordrende, langvarig og mangesidet etterforskning. Nå har vi tatt dem inn i en ny fase som gjør at vi er ett steg nærmere at juksemakere får sin straff, sier Günter Younger, som Wadas direktør for etterretning og etterforskning.

Fortsatt ikke over

— Dette har vært den mest komplekse etterforskning i antidopingens historie, og vårt etterforskningsteam har gjort en fremragende jobb. De har gått gjennom tusenvis av dopingprøver og 24 terabyte data for hundrevis av utøvere i 28 idretter. Nå ser vi resultatene, sier Wada-president Witold Banka.

Han sier at etterforskningen av russisk dopingjuks ikke er over.

— Fortsatt gjenstår nye analyser av prøver hentet ut fra Moskva-laboratoriet, sier Banka.

Det er allerede er avdekket en rekke positive prøver som nå er under videre etterforskning. Fortsatt gjenstår analyse av nesten 700 «mistenkelige» prøver.

Wada vil i tråd med gjeldende regler verken opplyse navn på de 298 utøverne eller hvilke idretter de bedriver.

NTB