Norge kutter oljeproduksjonen med 13,4 prosent i juni og 7,2 prosent i andre halvår
Bakgrunnen for kuttet er at koronaviruspandemien og omfattende smitteverntiltak i store deler av verden har store konsekvenser for den økonomiske aktiviteten og dermed også etterspørselen etter olje.

— Vi har tidligere sagt at vi vil vurdere et kutt i Norge dersom flere store produsentland kutter tilstrekkelig. Regjeringens beslutning om å kutte i norsk oljeproduksjon er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser, sier Bru i en pressemelding.

— Dette er et betydelig kutt. Derfor har vi også gjort en grundig vurdering. Dette gjør vi først og fremst for å sikre norsk økonomi og norske arbeidstakere, som er avhengig av en høyere oljepris, sier hun til TV 2.

Gassfelt unntatt

Kuttet tar utgangspunkt i en referanseproduksjon på 1.859.000 fat olje per dag. Dermed blir det en øvre grense for oljeproduksjon på norsk sokkel på 1.609.000 fat per dag i juni.

Et kutt på 134.000 fat per dag i andre halvår gir en øvre grense for gjennomsnittlig oljeproduksjon fra norsk sokkel i løpet av halvåret på 1.725.000 fat per dag.

Kuttet vil ifølge departementet fordeles på enkeltfelt og gjennomført ved at det gis reviderte produksjonstillatelser.

— Det vil medføre en begrensning i produksjonen for de oljeselskapene som har eierandeler i oljefeltene. Gassfelt er unntatt slik at kuttet ikke vil påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport, sier Bru.

NTB