Rødt vil kaste Henrik Syse ut av Nobelkomiteen
Syse: Alt oppgitt

Syse har i løpet av en tiårsperiode fått utbetalt over én million kroner for å sitte i styret for flere av den nye oljefondssjefen Nicolai Tangens selskaper som er registrert på Cayman-øyene, ifølge Dagens Næringsliv.

Fredsforskeren mener det er fint at problemstillingen reises og understreker at han ikke har noe å skjule.

— Jeg har ikke gjort noe som strider mot mitt verv i Nobelkomiteen, sier Syse til NTB.

— De vet selvsagt at jeg har et styreverv i AKO-fondene, alt slikt må oppgis. Det er fond som drives etter høye juridiske og etiske standarder, fremholder han.

— Renvasker

Moxnes understreker for sin del at Cayman-øyene trekkes fram av Transparency International, som jobber med å avdekke korrupsjon, som et av verdens verste skatteparadiser når det gjelder hvitvasking.

— Skatteparadiser bidrar til krig og vold gjennom hvitvasking av penger, illegal våpenhandel, narkokarteller og lignende. Selv om Syse er moralfilosof, kan det tenkes at dette ikke er forenlig med å skulle forvalte arven etter Alfred Nobel, sier han.

Rødt-lederen mener Syses engasjement i AKO-fondene bidrar til å legitimere Cayman-øyene. Syse slår tilbake:

— Selskapsregistreringen har ingenting med skatteunndragelse å gjøre, men det er fint at dette diskuteres. Alle innskytere og ansatte må oppgi alle sine inntekter og betale skatt. For øvrig er jeg veldig enig i at kampen mot skatteunndragelser er svært viktig.

Stortinget bestemmer

Det er partigruppene på Stortinget som nominerer kandidater til Den Norske Nobelkomité. Den ledes i dag av Berit Reiss-Andersen, mens Syse er nestleder.

Henrik Syse kom inn i komiteen i 2015, og hans periode utløper i år. Også Thorbjørn Jagland, Anne Enger og Asle Toje sitter i komiteen.

— Det er Stortinget som bestemmer hvem som sitter i Nobelkomiteen, men jeg kan ikke se å ha gjort noe som skader mitt arbeid der, sier Syse.

— Jeg håper jeg har gjort et godt og etisk bevisst arbeid for Nobelkomiteen. Det har jeg lagt mye arbeid i. Jeg har enorm ydmykhet og respekt for det arbeidet, fremholder han.

NTB