Forskning: Malariamedisin gir høyere dødsrate
Ikke variert gruppe

Hydroksyklorokin, med eller uten azitromycin, var mer sannsynlig å bli foreskrevet til pasienter med alvorlig sykdom, men forskerne fant at dødsraten vedvarte selv etter at de justerte tallene for høyere bruksrate.

Det påpekes at en svakhet ved forskningen er at studien ikke ble gjort på tilfeldige grupper, og at det er en retrospektiv analyse som ikke følger pasienter, men ser på det som allerede har skjedd.

Fordi gruppene er såpass ensartede, er det vanskelig å trekke generelle slutninger basert på funn. De fleste som var med var mørkhudede menn med en gjennomsnittsalder på 65 år, en befolkningsgruppe som i utgangspunktet har økt risiko for covid-19 på grunn av høyere forekomst diabetes og hjertesykdom.

Bivirkninger

Det var ingen økt risiko for at personer i hydroksyklorokin-gruppen skulle være på respirator, noe forskerne mener tyder på at den økte dødeligheten blant gruppen kan tilskrives bivirkninger utenfor luftveiene.

Tidligere forskning har funnet at medisinen er innebærer en viss risiko for pasienter med enkelte typer hjerterytmeproblemer og kan forårsake hukommelsestap, anfall og i verste fall hjertestans i denne gruppen.

NTB-AFP