Stor overdødelighet tyder på flere koronadødsfall enn kjent
Overdødelighet

Mens koronapandemien ifølge Folkehelseinstituttet ennå ikke har ført til unormalt mange dødsfall for årstiden i Norge, og det heller ikke er registrert større overdødelighet i Danmark og Finland, er situasjonen en annen i Sverige og land som Italia, Spania, Frankrike og Storbritannia.

I disse og flere andre land har det ifølge registreringssystemet til Euromomo vært «en svært betydelig overdødelighet», «særlig i aldersgruppen 65 og over, men også i aldersgruppen 15 til 64 år».

I årets tre første måneder døde det ifølge statistikken 13.000 flere i Spania enn i samme periode i fjor, men det var da registrert 8.000 koronadødsfall.

I et av de hardest rammede områdene i Nord-Italia var overdødeligheten i årets tre første måneder på over 9.000, mens det bare var registrert 4.000 koronadødsfall. Dette kan tyde på at koronaviruset krever langt flere liv enn de offisielle tallene forteller, skriver The Economist.

Stadig flere i USA

USA har over 2,4 millioner smittede og nærmere 41.000 døde og er nå oppe på drøyt 12 koronadødsfall per 100.000 innbygger. Det er fire ganger så mange som Norge.

Pandemien har imidlertid rammet svært ulikt innad i USA, og i delstaten New York er det over 93 døde per 100.000 innbyggere, over 18.000 til sammen.

New Jersey skiller seg også tydelig ut i USA med over 4.000 døde, 47 per 100.000 innbyggere.

Det foreligger ennå ikke tall på overdødelighet i USA, noe som ville ha gitt en pekepinn på pandemiens virkelige omfang der.

NTB