Kinesisk medisin kan vinne fram når USA stenger WHO-krana
Virkningsløst?

Tradisjonell kinesisk medisin blir ofte møtt med kritikk fra vestlige forskere og leger, som sår tvil om hvorvidt slike preparater virker.

Dyrevernere er også svært kritiske til bruken av bestanddeler fra dyr i kinesiske preparater, blant annet fra utrydningstruede ville arter. Tidligere i måneden sendte Dyrebeskyttelsen brev til regjeringen der den ba om at Norge måtte jobbe for å hindre at tradisjonell kinesisk medisin blir anerkjent gjennom det internasjonale diagnoseregisteret ICD-11, som skal vedtas av WHO.

For kinesere er tradisjonell medisin et rimelig alternativ til dyr vestlig medisin. Men for den kinesiske staten er den både en viktig industri og et «mykt» maktmiddel stormakten bruker til å fremme sin posisjon internasjonalt.

Utfordrer vestlige verdier

Europa kan komme til å merke en økt kinesisk innflytelse i WHO på flere vis, ifølge Almén.

— Demokratiske land samarbeider ofte om mange spørsmål og står for visse verdier. I og med at Kina aktivt motarbeider forsøk på internasjonal demokratisering, er det et skritt tilbake for den demokratiske delen av verden når Kina styrker sin innflytelse i multilaterale organisasjoner, mener han.

WHO har blitt anklaget for å være for ettergivende overfor Kina, blant annet av president Donald Trump. Kritikken dreier seg blant annet om at organisasjonen gikk imot å anbefale reiserestriksjoner som rammet Kina.

WHO-ledelsen har hyllet Kinas arbeid mot viruset og for vise åpenhet om utbruddet, selv om helsepersonell ble straffet for å varsle om det.

Nekter Taiwan medlemskap

Organisasjonen har også nektet Taiwan medlemskap. Kina motsetter seg at øya innlemmes i internasjonale organisasjoner fordi styresmaktene mener at den egentlig tilhører Kina.

Kinas bidrag til WHO er betydelig lavere enn USAs nå tilbakeholdte støtte. Men den har økt betraktelig de siste årene til rundt 86 millioner amerikanske dollar — en økning på 52 prosent siden 2014, ifølge den tyske kringkastere Deutsche Welle.

NTB-TT