Eksamener avlyses i grunnskolen og på videregående
Privatister, lærlinger og muntlig

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger.

— Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen. Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier Melby.

Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om. Den avgjørelsen tas etter påske. Der ønsker statsråden en dialog med fylkeskommunene, siden dette er en eksamen som avgis lokalt.

Imponert over lærere og elever

For å få vitnemål må alle ha fullført opplæringen og bestått fagene. Det er en forutsetning at alle elever skal få et opplæringstilbud mens de er hjemme, slik at lærerne får et godt grunnlag for å vurdere elevenes innsats, heter det fra Kunnskapsdepartementet.

— Jeg er imponert over hvordan både lærerne og elever har kastet seg rundt for å holde skolehverdagen i gang selv om skolebyggene er stengt. Jeg er blitt kontaktet av flere lærere som forteller om hvor godt og selvstendig elevene jobber, selv om skoledagen er veldig annerledes. Nå er det viktig for meg å gjøre det enklest mulig for lærerne og elevene. Derfor flytter vi fokuset fra eksamen over på undervisningen og opplæringen for elevene, sier kunnskaps- og integreringsminister Melby.

NTB