Vedum ber regjeringen si nei til mer søndagsåpning
Vedum mener det ikke bør være opptil hver enkelt fylkesmann eller butikksjef hva man skal gjøre.

— Regjeringen må gi en klar melding slik at det blir kontroll på ting, krever han.

Full støtte

Virke dagligvare har sendt brev om saken til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

— Vi mener at søndagsåpne butikker er et svært inngripende tiltak og uheldig for å oppnå smittevernkravene. Vi mener videre at tiltaket er lite treffsikkert og vil ramme mange arbeidstakere hardt, skriver organisasjonen.

— I dagens krevende situasjon, vil åpning for søndagsåpne butikker i verste fall kunne ha motsatt effekt. Vi ber derfor om at søndagsåpne butikker ikke tillates som et smitteforebyggende tiltak, heter det.

Ropstad: Ingen generell søndagsåpning

Ropstad sier han er opptatt av å sikre tilgang på mat og at verken ansatte eller kundene i butikkene blir smitte.

— Heldigvis ser vi at folk ikke hamstrer lenger, og når de ansatte i butikkene nå har en særlig stor belastning er det ikke grunn til generell åpning for søndagsåpne butikker, sier han til NTB.

Han ber folk vise ekstra hensyn til de ansatte og andre kunder når de er i butikken.

— Det er viktig at butikkene arbeider for at kundene skal holde avstand og at det er godt renhold. Loven åpner også for at fylkesmennene kan gi dispensasjon fra åpningstidsbegrensningene i helligdagsfredloven i enkeltsaker. Det krever en konkret og velbegrunnet søknad, og særlige grunner, påpeker Ropstad.

«I tråd med anbefalinger»

Spørsmålet om søndagsåpning har flere trinn.

Én ting er å la dagens søndagsåpne butikker få fortsette å ha åpent. Ett skritt videre vil være å la slike butikker få åpne et større areal, hvis de har det. En ytterligere utvidelse vil være å gi alle matvarebutikker anledning til søndagsåpning.

Rema 1000 skriver i sin søknad til fylkesmannen i Rogaland at søndagsåpne dagligvarebutikker vil være i tråd med myndighetenes anbefalinger om kontaktreduserende tiltak og med smittevernsformål, gitt at det vil spre handelen utover og føre til at færre mennesker er i butikken samtidig.

Viser til fylkesmannen

Helsedirektoratet har i et brev til fylkesmenn datert sist søndag redegjort for sitt syn. Bakgrunnen er forespørsler om at det gis dispensasjon for at søndagsåpne butikker kan benytte hele sitt butikkareal av smittevernhensyn.

Direktoratet slår fast at det tilligger fylkesmennene å gi dispensasjon for å utvide arealet i søndagsåpne matbutikker etter helligdagsfredloven.

— Helsedirektoratet overlater derfor til fylkesmennene å gi dispensasjon, heter det.

— Ut fra smittevernhensyn vil likevel Helsedirektoratet anbefale at søndagsåpne butikker holder åpent, og at tiltak som gir mulighet for avstand mellom kunder, og også mellom kunder og butikkansatte, vektlegges ved vurderingen. I tillegg bør matbutikkene oppfordres til å følge hygieneråd, skriver direktoratet.

NTB