Ingen enighet om krisepakke
100 milliarder

Ifølge Dagbladets kilder har regjeringen og opposisjonen på Stortinget blitt enige om at selvstendig næringsdrivende skal omfattes av regjeringens krisepakke.

Regjeringen har allerede satt av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer. Krisepakken for næringslivet skal behandles i Stortinget mandag.

Etter at krisepakkeforslaget ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Søndag kveld skrev Dagbladet at det er bred enighet om å hjelpe alle landets frilansere og selvstendig næringsdrivende. Hva eksakt partiene er blitt enige om, er foreløpig ikke kjent.

Flertall for permitteringsregler

Fra før av er det klart at stortingsflertallet vil sikre at alle permitterte får full lønn i de første 15 dagene, noe regjeringspartiene ifølge rapportene vil slutte seg til.

Ifølge Dagbladet har opposisjonen på Stortinget vært enige seg imellom om en krisepakke siden søndag formiddag, men at Høyre foreløpig ikke har sagt ja.

NTB