Kong Harald: — Uvirkelig, fremmed og skremmende situasjon
Vis tillit

Kong Harald la vekt på at Norge er kjent som et tillitssamfunn og at det nå er et særskilt behov for å vise hverandre tillit både ved at alle tar ansvar for å hindre smittespredning og til at landets myndigheter tar de riktige beslutningene.

— Mine tanker og bønner er hos dere alle nå, sa kong Harald, og nevnte både syke, pårørende, helsepersonellet, de som opplever økonomiske tap og de som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner.

Ta vare på barna

Kongen oppfordret også alle om å ta ekstra godt vare på barna, som kanskje er spesielt engstelige over hva som skjer.

Kong Harald avsluttet med å minne om at vi alle trenger litt ekstra vennlighet i tiden som kommer.

— Sammen står vi i dette. Og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss, sa han.

— Bra tale, gode ord

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skriver på sin Facebook-side at kongens tale var klok, nær og varm.

— Det er riktig at mange opplever situasjonen som uvirkelig, fremmed og skremmende. Uvisshet og alvor. Men samtidig sender han budskapet om at vi kan klare dette sammen. Det er nå vi får vist hva det vil si å være et tillitssamfunn, skriver Støre, som avslutter med oppsummeringen «Bra tale, gode ord!".

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tyr til Facebook og takker kongen for varme og trøstende ord.

— Vi er i en ufattelig situasjon, og nå må fellesskapet vårt vise seg på sitt beste. I solidaritet kan vi ikke være fysisk nær hverandre, men i kjærlighet kan vi stå sammen og vise omsorg og tillit, skriver statsråden.

NTB