Mæland: Utlendinger uten oppholdstillatelse blir bortvist på grensa
Dermed faller også tilbudet om valgfri karantene for turister bort. Alle skal ut, sier Mæland.

Rumenere bortvist

Også rumenere som kommer til Norge for å tigge, vil bli bortvist, opplyser Næringsdepartementet. De som er her i dag vil ikke bli sendt ut med tvang.

UDI og utenriksstasjonene skal heretter ikke utstede visum annet enn i helt særskilte tilfeller.

All frakt av varer vil imidlertid gå som normalt.

— Flyplasser og grenseoverganger holdes åpne for denne trafikken. Vi vil også opprettholde flyginger slik at folk skal kunne komme seg trygt hjem, sier Mæland.

Vil straffe karantenebrudd

Mæland vil også skjerpe inn overholdelsen av karantenebestemmelsene.

— Brudd på disse vil bli straffet med bøter eller fengsel, sier hun.

— Hvordan kan man oppdage at noen bryter karantenereglene?

— Det kan være virksomheter, som frisører, som holder åpent, store forsamlinger, folk som er i karantene på hoteller, som forlater hotellet, sier Mæland, som understreker at dette først og fremst gjelder for dem som bevisst bryter karantenereglene.

— Dette vil være for de få som insisterer på å bryte karantenen. Dersom man uforvarende bryter karantenen, vil det ikke bli slått ned på, framholder hun.

Forstår hyttefolket

Fra nå av er det Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for håndteringen av koronakrisen.

Mæland sier at hun forstår at folk syns det er vanskelig å skjønne at de ikke lenger kan dra på hytta.

— Derfor sier jeg det nå veldig tydelig: Selv om du er frisk, kan du være smittebærer. Hyttekommunene våre har ikke kapasitet til å håndtere mange syke, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) advarte lørdag om at Sivilforsvaret kunne bli kalt inn for å oppsøke folk og be dem om å reise hjem fra hytta.

— Vanskelig

— Noen synes tiltakene er for strenge, at det er å skyte spurv med kanoner?

— Noen synes det er for mye, andre for lite. Dette er vanskelig. Men vi gjør ikke dette før vi mener det er helt nødvendig. Nå er det helt nødvendig, sier Mæland.

— Vi kan se til andre land og se at dette er veldig dramatisk. Vi må gjøre alt for ikke å komme i samme situasjon, understreker hun.

NTB